اقا از من به شما نصیحت توی ایران وقتی رفتی یه جا سر کار کم بگذار از کارت وگرنه به اسم این که به تو 50 هزار تومن بیشتر حقوق داریم میدیم شبانه روز دهنت سرویسه بقیه سر ساعت میرن خونه انگار نه انگار مملت بی شعوری داریم
دقیقا...هر چقد هم بیشتر خودتو بزنی به خنگی و چلمنگی موفق تری ‎· shompi
الان موندم چجوری بگم بسه دیگه نمیخوام شیطونه میگه اعتبار اینارا بیخیال بشم بیام بیرونا ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛