این دانشمندا چ گوهی دارن میخورن یه کاری کنن بعد از عمل دندو زیر ثانیه درست بشه دردم بعدش نیاد
دارم پتو را تیکه تیکه میکنم از درد ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛