این دانشمندا چ گوهی دارن میخورن یه کاری کنن بعد از عمل دندو زیر ثانیه درست بشه دردم بعدش نیاد
دارم پتو را تیکه تیکه میکنم از درد ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛