الان میفهمم چرا فرزاد سمینار و پایان نامشا داد بیرون راحت نشسته داره سوت میزنه همینجوری نمره 18 و 20 براش میباره بعد من با کلی فلاکت معلوم نیست چند بشم اصلا
خب اون هیچی یاد نمی گیره! مدرکش کاغذپاره ای بیش نیست! :دی ‎· همصدا
@hamseda: براش مهم نیست داره خونه میسازه میندازه به ملت پول درمیاره اینم برای کلاسش گرفته ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛