چقدر حال میده ادم شنبه نره سر کار اصلا حس ارامش خاصی توش هست دارم کم کم به ولگردی دوباره فکر میکنم از بس یه مشت کفتار توی ایران دور هم جمع میشن