Avatar for shahram_soft

اقا اولین نمره این ترممهم امد12.25 یعنی بد جوری ریختم به هم

Comment

پاس شدی که

 ‎· حُسین آفلاین
Comment

من ی درس مونده نهایی شه ، اگ 13 بده مشروط نمیشم ، اما داده 5 جزوه باز بود و مطمئنم بالای 15 میشم :| از قصد همه رو 5 داد تا تهش با ده پاس کنه :|:|:|

 ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
Comment

معدلم روی مرزه 14.52 هست اگر بقیه را نمره 14 بدن پاسم وگرنه احتمالا با درس پایان نامه با مشکل روبرو خواهم شد

 ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10