Avatar for shahram_soft
در فرفر قدیم چقدر صبح که میرفتم پادگان خاطره مینوشتم ولی حیف دوران عجیبی بود هنوز نمیدونم چقدر بد بود ولی دوران استراحت و خواب و بیخیالی بود برای من انرژی برای چند سال بعدش جمع میشد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place