ممد زنگ زده میگه بیا خونه من 2پیک عرق بخوریم دندونت ضدعفونی بشه همچین رفقای پایه ای دارم من :دی