بچه ها زنگ زدن برای درس سمینار میگن همشون 50 و 60 صقحه نوشتن بعد من داشتم روی 10 صفحه فکر میکردم باید یه تکنیک دیگه استفاده کنم اینجوری نمیشه د