ومپایر دایریزا که میبینم اصلا میرم توی یه دنیای دیگه و ساعت مثل چی سریع میگذره اصلا نمیتونم گذر زمان را وقتی یان فیلما میبینم حس کنم

2015-2016 Mokum.place