استرس که میگیرم حالت تهوع پیدا میکنم فکر کنم حامله ام
تهوع ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2 مرسی از اصلاح ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
خواهش میکنم @shahram_soft ‎· جولیا پندلتون