بالاخره این بخیه هارا کشیدم رفت پی کارش
بخیه؟ چکار کردی با خودت؟ ‎· SiamakMemarian
@arash واقعا ارش باد شام بخورم خودم :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
@siamakmemarian: سیامک جون دندون عقل رفته بود توی فک داشت خرابکاری میکرد درش اوردم انداختمش بیرون :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛