برنامه چهارشنبه سوری امسال خیلی پیچیده شده یه جایی میخوایم با بچه ها بچینیم که هنوز هیچ اطلاعی از ادرسش نداریم فقط میدونیم کویره