اقا از این سس تند تاباسکو ها بخرین خیلی خوشمزه است من که اصلا تند دوست ندارم بهترین چاشنیه
مگه خود آزاری دارم؟ :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen خوشمزه است تندی خوشمزه داره نه تندی ازار دهنده :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛