Avatar for shahram_soft
اقا از این سس تند تاباسکو ها بخرین خیلی خوشمزه است من که اصلا تند دوست ندارم بهترین چاشنیه
Comment
مگه خود آزاری دارم؟ :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
@saeedgreen خوشمزه است تندی خوشمزه داره نه تندی ازار دهنده :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place