امید بر ان است تا سال بعد سال پیشرفت و رفتن از این خراب شده باشد در جهت بهتر شدن
انشالله هر چی به خیر و صلاح هست ‎- Mamad