توی عید دیدنی امسال هم یه سری داستان مسخره دارم همه جا میگم که بحث به چیز دیگه کشیده نشه :دی
:)))) ‎· Aliusha