یادش بخیر قدیما وقتی میخواستم کار کنم با وجدان تمام و انرژی کامل ولی الان کلا بیخیال شدم مملکتی که فرهنگش توی پیچوندن باشه همین میشه دیگه