ولی کلی بعدش سخنرانی کرد سوار موج نشو احساسی برخورد نکن و اینا و اگر مردشی برو اگر نیستی الکی ریسک نکن
اگ ناراضی هستی از اونجا و کار بعدیت مهیا هست یک لحظه صبر نکن :) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: کار بعدیم مشخص نیست تازه دارم با خودم دودوتا چهارتا میکنم ولی یه جوری از ادمای کنارم به خصوص ادمای مذهبیش خوشم نمیاد ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛