Avatar for shahram_soft
تغییرات زیادی توی پوزیشن خود در شرکت دادم و دردسر های فراوان آن امید است تا 2ماه دیگر به ثبات برسیم باشد تا بتوانیم به چیز های خوبی رسیده :دی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place