ممد داره میره تهران 6ماه پیش شوهر خواهرش کار کنه توی دفترشون و عملا 6 ماه از بهترین زمان سال که میشه همشا به مهمونی و تفریح گذروند داره تبدیل میشه به یه روزمرگی خیلی بد باید به فکر یه جایگزین برای این تفریحاتم باشم وگرنه میترکم