و بالاخره دیشب خونه ممد را خالی کردیم و امروز عصر ممد به تهران میره خونه خواهرش برای زندگی ههعییییی