بعد میگن کشور اینقدر بیکار داره بابا ملت هم خودشون هیچی بلد نیستن یا نمیخوان کار درست انجام بدن