Avatar for shahram_soft
چرا همتون از گرما میگین من تازه یکم داره هوا برام خوب میشه :دی
Comment
وای نگو لعنت به گرما. من از 25 درجه به بالا عملا مرگ و جلو چشام می بینم:)) ‎· Aliusha
Comment
خوبه بد نیس :)))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
Comment
@aliusha من روی 30 تازه میگم ایول :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
Comment
مرگ بر گرما ‎· hadi
Comment
مرگ بر گرما ‎- hadi ‎· Aliusha
Comment
چقد دلم مي خواد بزنمت ‎· shompi
Comment
@shompi: عوض منم بزنش ‎· Aliusha
Comment
@aliusha: من از گرما از حال رفتم بعد اين خوبشه:))) ‎· shompi
Comment
@shompi: منم قشنگ دارم داغون می شم تازه عملا هیچی لباس تنم نیست:دی ‎· Aliusha
Comment
@aliusha: @hadinik سیاسیش نکنین دوستان مرگ بر هیچی نیست گرما هم خوب است ولاغیر :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
Comment
@shompi: قدیما اینقدر خشانت نداشتی که :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
Comment
@aliusha: والا مام همین وضعیم ولی بازم از هوا لذت میبریم البته اصفهان یکم سردتره از تهران ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place