چرا همتون از گرما میگین من تازه یکم داره هوا برام خوب میشه :دی
وای نگو لعنت به گرما. من از 25 درجه به بالا عملا مرگ و جلو چشام می بینم:)) ‎- Aliusha
خوبه بد نیس :)))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@aliusha من روی 30 تازه میگم ایول :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
مرگ بر گرما ‎- hadi
مرگ بر گرما ‎- hadi ‎- Aliusha
چقد دلم مي خواد بزنمت ‎- shompi
@shompi: عوض منم بزنش ‎- Aliusha
@aliusha: من از گرما از حال رفتم بعد اين خوبشه:))) ‎- shompi
@shompi: منم قشنگ دارم داغون می شم تازه عملا هیچی لباس تنم نیست:دی ‎- Aliusha
@aliusha: @hadinik سیاسیش نکنین دوستان مرگ بر هیچی نیست گرما هم خوب است ولاغیر :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
@shompi: قدیما اینقدر خشانت نداشتی که :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
@aliusha: والا مام همین وضعیم ولی بازم از هوا لذت میبریم البته اصفهان یکم سردتره از تهران ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛