روز پنج نشبه سر کار امدن باید میکس با تفریح باشه تا حس خوب به ادم بده 4تا ادم مسخره دور هم جمع بشن هم مسخره بازی باشه هم یه کاری کنارش باشه بازدهی 10 برابر میشه