خوب یکی دیگر از همکاران نیز مهره سوخته شد کلا شرکت بخت گشا شده
بعدی توعی ؟ :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash نه بابا یه زمانی طرح دوستی با همین ریخته بودم ولی خوب کلا بیخیالش شدم توی محیط کار با کسی دوست نشم :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛