یه سرما خوردم هفتنس با منه امروز مثل ژیان تک استارت میزنم :دی
زودتر خوب شو. ‎· همصدا
منم 2 هفتس دارم سرفه می کنم البته واسه من حساسیته ‎· Aliusha