این پایان نامه برای من شده دردسر از اون طرف هم امتحان ای التس هست که شرکت اجازه انجام هیچ کدومشا نمیده و میگه فقط برای اون کار کنم هیچ جوره هم استعفا و اینا قبول نمیکنه باید به سرم بزنه دیگه نرم بگم من کار دارم نمیام
اره خوب نرو اسمایلیه گول زدن:دی ‎· مستانه
@mastaneh: نرفتن گول زدن نیست نرفتن پیشرفته :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛