مقاومت کردم و این سیزن #GameofThrones را ندیدم هنوز تا امروز که اخریش امد حالا قسمت اول را دانلود میکنم و خیال اسوده میبینم اینجوری هر وقت دلم خواست میشه قسمت بعدی را دید نه این که یک هفته صبر کنم