خدمتتون عارضم که یکی از این بازی های انلاین را ثبت نام کردم برای فرو کشیدن عصبانیت بسیار عالی و توصیه میشه فقط باید مراقب باشید معتادش نشید فقط محدود