شرکت در یک اقدام خیلی خوب مقادیری داف دهه 70 ای استخدام کرده البته هنوز کار اموزن ولی خوب استاندارد های خودشا گسترش داده
دوان دوانی رو استارت بزن دیگه :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: دو تا از همکارام دارن برام مخ میزنن میگن شهرام باید با یکیشون دوست بشی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
دو عدد :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛