اقا از من به شما پند کار افرینی اگر تعداد خانم های شرکتتون زیاد شد مراقب باشید ادم های حرفه ای استخدام کنین وگرنه میشه مثل شرکت ما کلکسیون خاله زنک بازی تازه همه خانما هم مدیر و سرپرست هستن