این پوکمون گو را نصب کردم هیشکی نیست انگار توش
پاکش کردم ‎· hadi