این قسمت اخر گیم اوف ترونز را تازه دیدم و اصلا یه جوری شدم اون ادم قبل نیستم اصلا موزیک عالی بود و اون قسمت کتابخونه که سم رفت اون انفجاره جالب انگیز بود ولی خود کشی کینگ خاله زنکی بود بقیشم بد نبود ولی میتونست بهتر هم باشد