آمد بهار جانها، ای کره خر به رقص آ
نادر بیا استیج :ی ‎- alifkr
من و تو ندارم علی جان وگرنه میومدم ‎- آقا نادر گل
سلام عزیزم ‎- Hamid6
من اینترنتی میبینم :ی اسمایلی بهونه نیار :))ا ‎- alifkr