آمد بهار جانها، ای کره خر به رقص آ
نادر بیا استیج :ی ‎· alifkr
من و تو ندارم علی جان وگرنه میومدم ‎· آقا نادر گل
سلام عزیزم ‎· Hamid6
من اینترنتی میبینم :ی اسمایلی بهونه نیار :))ا ‎· alifkr