از همين اولش داريد به من بى‌مهرى ميكنيد مثل تو فرفر -_-
بیاع ... اینم مهر ‎· behnam2k
من هنوز فکر میکنم تو رو تو فرودگاه دیدم بهت زده میشم :)) ‎· ♧♧♧
=)) وای توضیح چه احمقانه ای دادم برای ایمان ‎· ♧♧♧
لایک مهرورزی ‎· نومیا
من خودمم هنوز باورم نشده پرستو :))) خيلى موقعيت عجيبى بود ‎· محيا