از همين اولش داريد به من بى‌مهرى ميكنيد مثل تو فرفر -_-
بیاع ... اینم مهر ‎- behnam2k
من هنوز فکر میکنم تو رو تو فرودگاه دیدم بهت زده میشم :)) ‎- ♧♧♧
=)) وای توضیح چه احمقانه ای دادم برای ایمان ‎- ♧♧♧
لایک مهرورزی ‎- نومیا
من خودمم هنوز باورم نشده پرستو :))) خيلى موقعيت عجيبى بود ‎- محيا