همش دلم ميخواد قربون صدقه‌تون برم حالا كه دوباره جمع شديم اينجا، خيلي احساساتم چيز شده
هاا والا منم :))) ‎- Farzaaneh
:))) ‎- محيا