همش دلم ميخواد قربون صدقه‌تون برم حالا كه دوباره جمع شديم اينجا، خيلي احساساتم چيز شده
هاا والا منم :))) ‎· Farzaaneh
:))) ‎· محيا