‏مامانم خوشحال بود كه اينسرى ميام ايران ديگه نه فرندفيدى هست و نه قرار ملاقاتى، ‏خبر نداره باز جمع مون جمع شده :))
:))))عزيزم ‎· Bahar
من ببینمت خو ‎· کلاغ کوچیکه
تو رو كه حتمن ميبينم :** ‎· محيا
قلب قلب قلب :))) ‎· کلاغ کوچیکه
مخلصم :))) قلب بك ‎· محيا