‏مامانم خوشحال بود كه اينسرى ميام ايران ديگه نه فرندفيدى هست و نه قرار ملاقاتى، ‏خبر نداره باز جمع مون جمع شده :))
:))))عزيزم ‎- Bahar
من ببینمت خو ‎- کلاغ کوچیکه
تو رو كه حتمن ميبينم :** ‎- محيا
قلب قلب قلب :))) ‎- کلاغ کوچیکه
مخلصم :))) قلب بك ‎- محيا