مائده رو هم صدا كنيد و اگه نيومد دستش رو بگيريد بياريد، دلم تنگ شده
یادم باشه بهش زنگ بزنم! ‎· پَــرسان