يه بازى مفرح راه بندازين حوصله‌م سر رفت، ديگه چاق‌سلامتى و احوالپرسى بسه
يه بازى راه اندختن ديگه با تركيه ها :)) ‎- بــــــــــاران!
نه بابا مفرح نيست :)) قديم بهتر بود بازي هاشون ‎- محيا
اولین کامنت من برای تو در فرفر :دی ‎- RoGhAyEh
شرمنده ميكنيد بانو :* :)) ‎- محيا