توييترتون درست شد؟ مال من هنوز چيزه
اروپا کلا چیزه ‎- mostafa
نه چیزه هنوز. ‎- رفیع
واسه ما سالم ه ‎- آیــــه!
چیز شده. ‎- شاپور
مرسي :)) ‎- محيا
گاهی چیزه، گاهی سالم ‎- سو:دی