طرف اومد خونه بگيره ازم، ميخواست خودم رو هم بگيره، عينهو سرجهازى
:))) ‎- RoGhAyEh
خيلي خنده م گرفت به خدا :)) ‎- محيا
:)) ‎- Sanach