خيلى چيزيد به خدا، يه دقه سر كلاس اينجارو باز كردم آبروم وفت انقدر عكس‌هاى مورددار ميذاريد
شرمنده ولى مجبورم بيخيال اشنايي هاى چندساله بشم و انساب كنم ‎- محيا
چرا از ستينگ گزينه NSFW رو نمى زنى ‎- بــــــــــاران!
نشون نميده اينجورى ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: من می‌زنم ولی باز میاد، فک کنم کسی که فید رو می‌زنه باید بذاره. من دیروز حیثیتم سرکار رفت ‎- سو:دی
آره هر دو باید بزنن ‎- Vivavida
الان من عكساى مهدى خورشيدى رو نمى بينم ‎- بــــــــــاران!