نمی دونم همون اندازه که من از دیدن بعضی آی دی ها خوشحال میشم اونها هم خوشحال میشن یا نه؟! البته اشکال نداره من که خوشحال میشم بقیش دیگه به من ربطی نداره