سیامک هستم جگرکی خانواده اونهم همین وقت روز ... مگه چیه خب؟
خوشوقتم :دی ‎- farahnaaz
@farahnaaz: ارادتمند :) ‎- SiamakMemarian
:) ‎- farahnaaz