پالم جمیرا - دبی #مشق_عکاسی
IMG_5250finalmO_resize.jpg