هر دفعه میام اینجا میرم تو لیست سابکریبرز ببینم کسی ساب نکرده باشه و من حواسم نباشه بی احترامی بشه! و همچنان اختلاف پر نشدنی بین سابیده ها و سابنده ها