شما از موسیقی و عطر و اودکلن هایی گفتید که آدم رو پرت می کنه به گذشته ، من از آواتار می گم ! والا
خداروشكر اين فقره رو تو خاطرات نداريم :))) ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: خاطرات دوستانه منظورم بود البته نه عشقولانه :دی ‎- SiamakMemarian
تو خاطراتم هيچوقت عشقى نبوده، منظور من خاطرات مشترك بود :)) ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: کلا تکست خر می باشد چون منظور ناقص منتقل می گردد نقطه ‎- SiamakMemarian