این لامصب تمش عوض نمیشه؟ :)) چشای قشنگم کور شد
بیا اینو فعلا استفاده کن منم از فیدای روشنک برداشتم :دی https://userstyles.org/styles/123097/mokom-tahoma-ver-0-002 ‎· Horizon
خوب نبود خیلی. ‎· Myri∂m
همون سیاوش توییتری؟ ‎· آرزو
خودشه :)) ‎· Siavash
چشای قشنگت، کله کچلت :))) ‎· Assal
:)) ‎· Siavash
خیلی ممنونم. ‎· Siavash