این لامصب تمش عوض نمیشه؟ :)) چشای قشنگم کور شد
بیا اینو فعلا استفاده کن منم از فیدای روشنک برداشتم :دی https://userstyles.org/styles/123097/mokom-tahoma-ver-0-002 ‎- Horizon
خوب نبود خیلی. ‎- Myri∂m
همون سیاوش توییتری؟ ‎- آرزو
خودشه :)) ‎- Siavash
چشای قشنگت، کله کچلت :))) ‎- Assal
:)) ‎- Siavash
خیلی ممنونم. ‎- Siavash