چند نفر اینجان؟ ۱۰۰ تا لایک بزنین استایل مینویسم برا اینجا راست به چپ و اینجور مسائل :))
متضا نوشته قبلا :)) ‎· HΛMΞD PiANiST
دو سه تا استایل نوشتن ولی استایلای شما یه چیز دیگه‌س اصن :)) ‎· کاوشگر
مرتیکه چه طاقچه بالا میذاره بشین بنویس داغون:)) ‎· MortezaDalil
بازار بد جوری رقابتی شده :)) ‎· soshyans
ا نویس فقط فونت عوض شه تاهوما شه :دی ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
۳۰۰+نفریم ‎· جولیا پندلتون
تو که از این سایت رفتنی هستی با استایل نوشتن موندگار نمی‌شی :)) ‎· فوهاد صا.
کاوشگر دستور داده من بنویسم، لابد خوب نبودن دیگه :)) @hamed بله میبینم که منشن هم نداره، قشنگ همون گهیه که فرفر بود:)) ‎· Siavash keshmiri
فوهاد من برا شما گفتم وگرنه جدی احتمال موندنم اینجا خیلی کمه:)) ‎· Siavash keshmiri