این خنگ میزنی آپلود کنه عکسو کلی میره تو صف، خنگ که نیست، گداست بیشتر:)) این عکس استایل قرار بود اتچ شه به فید قبلی
Screenshot_7.png