از بین این فونتها یکی انتخاب کنین برای استایل، من خودم نظرم رو وزیر و شبنم‌ه http://rastikerdar.github.io
صمیم ‎· Alooche
شبنم گذاشتم فعلن بد نیست ‎· Siavash keshmiri